TICKETS

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮
17u00: Opening poorten Campo Solar
20u30: Ndugu
21u30: Beraadgeslagen
... nagenieten met een drankje/hapje

Beraadgeslagen

Over de dorpen, wier villa-huizen laag wegscholen in het asfalt der steenwegen, hing een bonkende geluidloosheid. Plotseling blafte een hond, en antwoordde een andere hond en verscheurde de donsende stilte in lange, ruwe flarden. Wat doen ze? Ze doen wat ze niet laten kunnen. Hun hond uit. BeraadGeslagen. Ze toeren door het land. Over de steenwegen. Van dorp tot dorp. Blij. Trendy. Stom he. Plezierige revolutionairen. Band der Opritten. Garagebox-muziek. Veranda-Jazz Stoepdisco. Voorrang van slinks. Rotonde-rumba. Harde steen, lame steen. Lint-jazz. Synthbebouwing Lander Gyselinck en Fulco Ottervanger. Funcy 2018. Gezellig rond het haardvuur. Head-behangen. BeraadGeslagen.

Ndugo

Ndugu is a brothership in which sounds intermingle and transform.  Hip hop and acoustic roots music meet Afro groove. A five piece band means five different personalities, with five different styles and feel.  In Ndugu forces are joined, and 5 become 1. 1 flavour. 1 sound.  Since the release of a first intimate EP  Ndugu has evolved into a band that isn’t afraid to experiment with sound,  while faithfully staying true to their pure, acoustic, minimalist roots.  Ndugu’s first full album will be coming out in September 2020 featuring Susobrino & Témé Tan. A perfect cocktail for the upcoming summer!